Privacyverklaring

Monique Martens, gevestigd aan Hommelhei 22 5685 GT Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Monique Martens neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan bij voorkeur per e-mail (contact@moniquemartens.nl) contact op met Monique Martens.

Contactgegevens

https://moniquemartens.nl
Monique Martens
Hommelhei 22
5685 GT Best

Contactpersoon: Monique Martens
Tel. +31 (0) 499 780 339
E-mail monique.martens@bijwebsites.nl

KvK 17144869

Persoonsgegevens

Ik verwerk (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast en mobiel)
 • Social media accountnamen
 • Handelsnaam
 • Vestigingsadres en Postadres
 • KvK-nummer
 • Klantnummer, offertenummer, opdrachtnummer en factuurnummer
 • Portretten (wanneer je een Gravatar gebruikt bij reacties)

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?

Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of via openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere openbare bronnen (o.a. je website, social media en dergelijke).

Doeleinden verwerking

Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat volgens de AVG en UAVG mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven:

a. Contact

Als je contact hebt opgenomen met Monique Martens (per telefoon of e-mail, via het contactformulier, het afsprakenformulier, WhatsApp of social media) dan heb ik jouw gegevens ontvangen. Deze gegevens gebruik ik om te kunnen reageren op jouw bericht aan mij en/of een afspraak met mij te kunnen inplannen.

Als je via social media contact met mij of Monique Martens opneemt, dan is dat meestal via een persoonlijk account van mij en dan is er sprake van privé of huiselijk gebruik.

In alle andere gevallen bewaar ik je gegevens maximaal 7 jaar. Het is mijn gerechtvaardigd belang om dit te weten. Zo kan ik bijvoorbeeld zien wanneer we contact hebben gehad en waar dat toen over ging.

b. Reacties

Als je een reactie op mijn website achterlaat of onder een blogbericht, dan verwerk ik je naam, e-mailadres en mogelijk je portretfoto wanneer je gebruik maakt van een Gravatar. Reacties laat ik in principe oneindig staan. Het is mijn gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, zeker als ook weer antwoord is gegeven op jouw reactie, hetzij door mijzelf of door een derde.

Het kan zijn dat ik een bericht van de website verwijder waardoor je reactie verdwijnt. Je kunt een verwijderingsverzoek bij mij indienen (via e-mail contact@moniquemartens.nl) om je reactie te laten verwijderen.

c. E-mailmarketing / nieuwsbrief

Ik verstuur je graag een nieuwsbrief omdat je klant van Monique Martens bent of omdat je jezelf hebt ingeschreven. Hiervoor verwerk en bewaar ik je naam en e-mailadres. In iedere nieuwsbrief bied ik je de mogelijkheid om je uit te schrijven. Dan worden je persoonsgegevens verwijderd.

Als Monique Martens een mailing verstuurt, houdt ActiveCampaign bij welke pagina’s mensen op de website bezoeken. Zo weet ik of een e-mailcampagne succesvol is. Ook is het mogelijk om e-mails naar een specifiek deel van de mailinglijst te sturen.

d. Offertes

Vraag je bij mij een offerte aan dan verwerk ik je persoons- en bedrijfsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. Ik bewaar offertes 7 jaar. Dit omdat ik graag kan zien of je eerder al bij mij een offerte hebt opgevraagd en wat de inhoud daarvan was.

Indien er een opdracht volgt bewaar ik de bijbehorende offerte nog tot 7 jaar nadat de laatste factuur is opgemaakt. Het is namelijk mijn wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan.

e. Overeenkomst

Om een overeenkomst te kunnen uitvoeren heb ik je gegevens nodig voor het dossier en het versturen van facturen. Deze gegevens verwerk ik in elk geval gedurende de overeenkomst en zolang de wettelijke verjaringstermijn niet is verstreken.

f. Facturatie

Als je Monique Martens een opdracht hebt gegeven, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht en de facturatie. Dat zijn in elk geval alle gegevens die nodig zijn om een correcte factuur te kunnen sturen. Bij betaling zal ik daarnaast te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar facturen en betaalgegevens conform de wettelijke richtlijnen 7 jaar.

Gerechtvaardigd belang

In sommige van bovenstaande gevallen heb ik een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. Ik heb mijn belang, bijvoorbeeld het belang om mijn eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan ik de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerk. Ik zal daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om mijn doel te bereiken en mijn gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Derden

Monique Martens zal zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan en deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is of Monique Martens daartoe op grond van de wet toe verplicht is. Monique Martens is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met je persoonsgegevens.

Ik deel jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van de website
 • WordPress
 • CRM systeem
 • Boekhoud systeem
 • Mailservers
 • Online afsprakensysteem
 • Online persoonlijk contact
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten

Monique Martens probeert persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EU te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan om ook diensten buiten de EU in te zetten.

Met alle verwerkers, binnen en buiten de EU, heeft Monique Martens een verwerkersovereenkomst gesloten.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van de website maakt Monique Martens gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mag ik cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website of als ze geen persoonsgegevens opslaan. Voor alle andere soorten cookies heb ik je toestemming nodig.

Meer gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op deze website vind je in het cookiebeleid.

Gravatar

Als je een reactie achterlaat bij een blogbericht, kun je daar met Gravatar een foto van jezelf bij laten plaatsen. Zie het privacybeleid van Gravatar.

Hyperlinks

Op de website van Monique Martens staan soms (hyper)links naar andere websites. Door op zo’n link te klikken ga je naar een andere website. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op de gelinkte websites. Graag verwijs ik je hiervoor naar het privacy- en cookiebeleid van de betreffende website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Monique Martens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@moniquemartens.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.

Monique Martens wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Monique Martens behoudt zich het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website van Monique Martens. De meest actuele versie vind je op mijn website. Ik adviseer je om regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd.

Best, 23 april 2020